”All bestående förändring kräver långsiktighet”

Är ni en organisation som upplever utmaningar, eller är ni på tå och vill ligga i framkant och nyttja, vrida och vända på de erfarenheter ni får? Kanske har ni personal som har långtidssymptom av Covid eller andra psykiska och fysiska utmaningar samtidigt som ni har ett gäng som behöver en injektion av något stärkande?

De senaste 6 åren har jag arbetat som konsult som gett mig erfarenhet att arbeta med grupper och individer inom coaching, omställningar, arbetslivsinriktad rehabilitering och friskvård.

Jag är en kommunikativ och engagerad person som trivs i en stödjande roll där jag får möjlighet att lyssna till individers och gruppers egna motivation och drivkrafter för att sedan arbeta därifrån. Min vision är att se varje individ jag möter bli sitt bästa jag. Oavsett vem jag möter är mitt mål att förmedla verktyg och metoder som stärker motivationen och viljan att skapa bra förutsättningar framöver. För att kunna förmedla dessa verktyg och metoder anser jag att det behövs en stor dos kreativitet och en förmåga att skapa tillit och vara inlyssnande.

Det jag ser att jag kan bidra med i mötet med er är nya perspektiv, att utgå ifrån nuläget och att alla våra egenskaper och erfarenheter, även om de har upplevts som besvärliga eller smärtsamma kan vändas till något fördelaktigt.

Din partner för ett hållbart arbetsliv

Behöver ni en partner för arbetet med arbetsmiljö, hälsa och ett hållbart arbetsliv så arbetar jag utifrån en nulägesanalys och kan bidra inom coaching, omställningar, arbetslivsinriktad rehabilitering och friskvård.

BOKA