”Det är något kraftfullt med människor tillsammans”

Målet med mina föreläsningar är att engagera och beröra. Att göra dig eller gruppen till en bättre enhet, fokuserad, stark och samtidigt mer avslappnad.

Jag vill av hela mitt hjärta skapa en skillnad i era liv, öppna upp för möjligheter och inspirera till att leva, arbeta och utvecklas fullt ut. Ni får både inspiration, kunskap och konkreta verktyg som kan användas direkt efter föreläsningen.

Nedan finns beskrivning av mina populäraste föreläsningar. Självklart anpassar jag innehåll, längd och upplägg efter önskemål.

Arbetsglädje

-win-win

Många gånger är medarbetarna det viktigaste konkurrensmedlet. Mår medarbetarna bra går företaget bra. När vi alla förstår hur vi själva kan bidra med arbetsglädje och att det är var och ens ansvar att bidra med ett förhållningssätt som stärker har också arbetsglädjen en bra grogrund för att växa sig stark.

BOKA

Kommunikation

-grunden i alla möten och relationer

Kommunikation pågår hela tiden, oavbrutet. Den är också grunden i alla våra relationer och möten. Här får ni ta del av kommunikationens grunder, hur framgångsrik och tydlig kommunikation är och varför feedback är en viktig del i gruppers utveckling.

BOKA

Stark och energisk grupp

-starka team och lyckade samarbeten

Den här föreläsningen bygger på teorier om gruppers utveckling och tar även upp en del problem som uppstår med dagens utmaningar i att ständigt vara nåbar, deadlines och andra saker som kan orsaka stress och bristande kommunikation. Vi belyser även hur vi kan hantera dessa utmaningar.

BOKA

Energi och balans

-hållbart liv både privat och på arbetet

Med stöd från forskningen tittar vi på olika delar i våra liv som vi kan arbeta med och skapa förutsättningar för ökad energi och balans. Fokus ligger på hur var och en på individnivå kan skapa förutsättningarna i sitt arbetsliv och/eller personliga liv till en ökad balans och mer energi, grunden för välmående och prestation.

BOKA