”All bestående förändring kräver långsiktighet”

Alla grupper och personer behöver kontinuerlig påfyllnad, möjlighet att stanna upp och reflektera, justera riktning och skapa meningsfulla bilder för framtiden. På samma sätt behöver vi tid för att tankar, beteenden och nya rutiner ska etableras och fungera fullt ut. Av den anledningen arbetar jag med upplägg där vi har ett samarbete som sträcker sig över tid.

Föreläsning, workshop och uppföljning

För att alla medarbetare ska få en gemensam grund att stå på startar vi med en föreläsning. Ni kan välja mellan mina olika upplägg, ”Arbetsglädje”, ”Kommunikation”, ”Energi och Balans” samt ”Stark och Energisk grupp”.

För att vårt gemensamma arbete inte bara ska bli ett lyft för stunden utan verkligen skapa resultat ses vi även i en eller flera workshops. Vid dessa tillfällen arbetar vi med kort teori och mycket praktiska uppgifter så att kunskaperna verkligen sätter sig. De praktiska verktygen är tänkta att mynna ut i olika rutiner för att stärka er som individer i gruppen så att det gemensamma arbetet blir effektivare, roligare och mer prestigelöst. Vi avrundar vårt arbete med uppföljning för att reflektera, lyfta det som funkat bra och belysa om något behöver justeras.

BOKA

Din partner för ett hållbart arbetsliv

Är ni ett mindre företag eller medelstort företag eller är du kanske en egen företagare som behöver en partner för arbetet med arbetsmiljö, hälsa och ett hållbart arbetsliv så arbetar jag utifrån en nulägesanalys och finns med hela vägen tills känslan av att du/ni är i mål.

BOKA

Hälsocoaching i grupp

Tillsammans arbetar vi med hälsan som helhet. Identifierar nuläget och skapar en hållbar och tydlig bild över vad du behöver för att utveckla ditt självledarskap och din hälsa.

Arbetet sker utifrån en modell som belyser olika delar som har betydelse för vårt välmående. Vi ses vid 6 tillfällen där vi arbetar med teori och praktiska uppgifter för att du ska kunna etablera vanor och rutiner som stärker er hälsa och balans i vardagen. Mellan träffarna får du uppgifter att arbeta med.

För de som önskar kan individuell coaching läggas till.

BOKA